Centraal informatiepunt PFAS

Zuid-Holland Zuid

In de omgeving van het bedrijf Chemours, voorheen DuPont, zijn zorgen ontstaan over de gevolgen die de uitstoot van PFAS heeft op het milieu en op de gezondheid van omwonenden. Bij de productie van teflon heeft het bedrijf jarenlang de schadelijke stof PFOA gebruikt en uitgestoten. PFOA is inmiddels vervangen door GenX. PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte stoffen waar zorgen over bestaan. Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben . Deze website verwijst per onderwerp naar betrouwbare en actuele informatie over PFAS. 

Dit PFAS-informatiepunt is ingedeeld op de onderwerpen gezondheid , voedsel , bodem , drinkwater , oppervlaktewater , rechtszaken , vergunningen & toezicht , initiatieven van inwoners en nieuws . Mist u informatie, of heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier .

 

Samenwerkingspartners

Op het gebied van PFAS in Zuid-Holland Zuid werken de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht samen met GGD Zuid-Holland Zuid (GGD ZHZ), Provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), RIVM, de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland, drinkwaterbedrijven Evides en Oasen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Omdat PFAS in alle milieu-onderdelen (water, bodem, lucht) voorkomen, zijn hier verschillende professionele (overheids)instanties bij betrokken. De milieu-onderdelen zijn niet los te zien van elkaar. Daarom werken deze organisaties nauw samen. Om die reden vormen zij ook samen het Centraal informatiepunt PFAS.

 

Onderwerpen rond PFAS

Gezondheid Voedsel Bodem Drinkwater Oppervlaktewater Rechtszaken Chemours Vergunningen en Toezicht Acties van Inwoners


 

Nieuws

  • 30-05-2024
Alle eieren hobbykippen regio ZHZ bevatten te veel PFAS

Alle in regio Zuid-Holland Zuid onderzochte eieren van hobbykippen bevatten PFAS-concentraties die (veel) hoger zijn dan in commercieel geproduceerde eieren. Dat blijkt uit de risicobeoordeling die het RIVM deed.

  • 24-05-2024
Doe mee aan de vragenlijst van het RIVM

Denkt u dat er meer onderzoek nodig is naar PFAS in de omgeving van Chemours? Het RIVM is op zoek naar uw gedachten en ideeën.

  • 08-05-2024
PFAS-handreikingen voor oppervlaktewater

Het RIVM heeft drie handreikingen voor verschillend gebruik van oppervlaktewater opgesteld: voor zwemwater, voor irrigatie van moestuinen en voor het eten van vis uit oppervlaktewater. Deze handreikingen stellen waterbeheerders in staat om metingen te vergelijken met de advieswaarde of risicogrens. En op basis daarvan een inschatting te maken over mogelijke risico’s.

 

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Partner 8
Partner 9
Partner 10
Partner 11